divendres, de març 25, 2011

Per terres de ponent...unes reflexions pedagògiques

Dissabte passat vaig estar a la III Trobada d'animadors de pastoral juvenil dels bisbats de Lleida, Urgell i Solsona, al santuari del Sant Crist, Balaguer, fent una ponència sobre el prega-rock, dins dell marc de l'expressió artística i la pastoral. Ahir em va tocar fer una altra ponència a professors de les escoles cristianes, al Col·legi Claver, ajudant a donar feed-back al treball previ que van fent a partir de les vinyetes dominicals. La veritat és que, tot fent el màster de formació de professorat de secundària i la DECA, el ressò que tinc d'aquestes "velles" activitats és diferent perquè aquesta perspectiva educativa els qüestiona i enriqueix. De sobte, per exemple, apareix un tal Vigotsky en el discurs i la teoria de la "Zona de Desenvolupament Proper" (ZDP) s'insereix sense demanar permís en el discurs sobre els nous mitjans de evangelització. Aquest és un curs apassionant, ple de nous camps per explorar, tant en l'espai (desplaçaments per Catalunya) com en el coneixement. Segurament, si ara hagués de tornar a escriure l'Amor al vent o el quadernet sobre el prega-rock, ho faria d'una altra manera.