dimarts, de juny 26, 2012

Prega-rock a l'aula, finalista de la quarta edició del Premi Armengol Mir


El jurat del Premi Armengol Mir en la seva quarta edició ja ha dictaminat quins són els treballs finalistes i quin és el guanyador. Entre els finalistes ha estat escollit el treball "Prega-Rock a l'aula. Música popular contemporània i educacio en el Transcendent", del qual ja en vaig parlar aquí. Tenint en compte que aquest és el treball que incorpora l'avaluació de l'experiència i la programació detallada (tal com s'indica en el mateix dictàmen que adjunto en el post), considero que és una llàstima que no hagi estat el premiat, però tot sigui per a bé i per esperonar-me més en la propera edició.


ACTA de la reunió del jurat del PREMI ARMENGOL MIR
En la seva quarta edició convocat per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya


El dia 25 de juny de 2012 a les 15:30 hores es reuneixen, a la seu del carrer dels Àngels de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, els membres del Jurat:


Sr. Xavier Melgarejo, (Directiu de l’escola Claret de Barcelona i col·laborador de la FECC)
Sr. Jordi Breu (mestre de l’escola pare Enric d’Ossó i membre del Consell de l’APECC)
Sra. Rosa M. Piqué (membre del Consell de direcció de la FECC)
Anna Ramis (assessora del Departament pedagògic de la FECC)


Els  8 treballs rebuts i revisats pels membres del jurat eren referits a diverses àrees i es  situaven tant en les etapes d’Educació Infantil, Primària, Eso ,Batxillerat i Cicles formatius de Formació professional.


Es procedeix a la deliberació entre els membres del jurat I finalment, no sense una certa dificultat (per la qualitat dels treballs considerats finalistes), s’arriba al veredicte següent:


Concedir el Premi Armengol Mir en la seva cinquena edició (2012) al


Sr. Josep M Andueza pel treball titulat
“Proposta d’innovació: Una altra classe de Religió a l’ESO és possible”


Aquest treball és un projecte ambiciós per a reprogramar l’àrea de religió catòlica a l’ESO. Els tes pilars, segons l’autor són els joves (els seus interessos i característiques) la realitat educativa en que ens trobem i els objectius que ens proposem. Per justificar aquest darrer punt, el marc de referència que l’autor pren, és una imatge de Déu molt ben argumentada que alhora és misteriós i que s’ens dona a conèixer, que és misericodriós i que vol la nostra salvació.


El jurat ha valorat la visó positiva que l’autor té dels joves alumnes i el realisme i humilitat amb que es planteja els dubtes que estimulen el seu treball. També el treball curós de distribució pels trimestres de l’ESO dels continguts i les sessions amb els suggeriments de materials i recursos (molts cinematogràfics!) a emprar en aquesta àrea de Religió. El jurat pensa que aquest és un treball molt replicable, és dir que pot inspirar moltes programacions I finalment, que és un treball que dóna resposta als objectius pels quals el Premi Armengol Mir fou creat.


El Jurat vol destacar que hi ha hagut alguns altres treballs que, per la seva qualitat, han fet molt complexa la decisió. Aquests treballs esmentables com a finalistes són:


√ “Projecte d’Aprenentatge Solidari”: Un projecte magnífic per portar a terme diverses experiències d’aprenentatge servei en diversos cicles formatius de Formació professional.
√ “Prega-Rock a l’aula. Música popular contemporània i Educació transcendent” Un treball seriós i ben argumentat per fer servir un recurs molt adequat en l’àrea de religió a l’ESO o al batxillerat.
√ “Projecte Duna. D’educació Infantil” Un treball molt ben presentat que integra educació emocional, educació en valors, contes i treball pastoral.
√ “Farem un món millor: Projecte de pastoral a Educació Infantil” una treball de programació i una aportació de recursos ben presentada per al segon cicle d’Infantil.


Tanmateix els membres del jurat volen deixar constància que només en un dels treballs rebut hi ha una capítol força complert dedicat a l’avaluació de l’experiència o de la programació. Manca doncs, aquest aspecte, (els instruments de recollida de valoracions i/o les reflexions per corregir, millorar el projecte) en la majoria de treballs.


El jurat agraeix la participació de totes les persones que han volgut participar i acorda que els treballs més ben considerats (abans mencionats) es publicaran en un web habilitat a tal efecte a inicis del proper curs.


S’encarrega a Anna Ramis, que aixequi acta de la reunió i faci el lliurament del premi al guanyador en el transcurs de l’acte de cloenda de les Jornades d’estiu per a educadors , el proper dia 4 de juliol a les 9:30 hores a la Sala d’actes de l’escola Pare Manyanet de les Corts de Barcelona. I a comunicar telefònicament a les guanyadores el premi concedit així com la invitació a l’acte de lliurament.


Finalment a les 16:30 hores es clou la reunió del jurat.