dimecres, de febrer 19, 2014

Reformant el presbiteri de Sant Pere Apòstol a Torredembarra.

M’agrada pensar que tot encàrrec, per petit que sembli, pot ser un bon projecte i així també ho veuen també els meus companys de despatx. Per això, quan Mn. Joan Cañas ens va convidar a reformar el presbiteri de la parròquia de Sant Pere Apòstol de Torredembarra, a principi de curs, vam acceptar de seguida.
 
Història i estat actual de l’edifici.
 
Aquesta església va rebre la llicència de construcció el 1676 i va ser beneïda el 1680. Finalment, entre el 1771 i el 1774, foren construïts el creuer i l’absis actuals. Es tracta d’un edifici de planta basilical i d’estil renaixentista-barroc, cobert amb una volta de canó, cúpula central i mitja cúpula a l’absis, elements de cobriment pintats tots ells de blau cel. Tot i les diverses reparacions que ha anat patint l’edifici, cal notar les obres de rehabilitació que van finalitzar el 2010 en les quals es van substituir les bigues en mal estat de la coberta de la nau central i de la cúpula. També es va reparar la pedra del campanar, una part de la façana, les cornises i balustrades, i es va adequar la instal·lació elèctrica i la il·luminació interior del temple.

 
A l’accedir-hi un té la impressió d’un espai ben acabat, tant pel que fa a l’estat constructiu com per la correcció dels elements compositius, per exemple el baldaquí circular suspès damunt l’altar. Ara bé, una lectura més atenta fa veure que manca una solució per al paviment i la disposició dels elements del presbiteri i també la reforma de la pell i elements de la Capella del Santíssim. Hi ha encara altres aspectes pendents, com trobar una solució al paviment del temple o pensar un possible nou cancell, però de moment aquests aspectes quedaran per una altra fase.
 
La proposta: Visualitzar la tríada presbiterial.

 
Després d’haver fet un estudi de les normatives litúrgiques que vam trobar condensades al llibre “Arquitectura y litúrgia” els ítems de l’avantprojecte van ser els següents (seguir llegint)