dimecres, d’abril 30, 2014

Habemus artista: Lau Feliu!

Estant reunits Mn. Joan CuadrenchMn. Joaquim Querol i Mn. Isidre Serdà, per la part eclesiàstica, i els socis del despatx T113-Taller d’Arquitectura (Giuseppe Giacalone, Maria del Mar Viladot i Eloi Aran) per la part tècnica, a la Parròquia de Sant Sebastià del Verdum el dia 30 d’abril de 2014, hem acordat unànimement confiar l’encàrrec del mural pel presbiteri de la nova Capella de Sant Lluc de Torre Baró a l’artista Lau Feliu. La imatge de la proposta presentada és la següent:

Memòria explicativa:
“Relleu fet en fang reflectari , amb tocs de policromia esmaltalda. Format per peces de uns 50cm x 50 cm (per facilitar la cuita al forn). Retaule presentat com un tríptic; En el cos central les imatges de Sant Lluc i la Mare de Déu. Tant el nen con el llibre (evangeli) irradien unes línees que s'expandeixen, ( com símbol d'evangelització) i la mare que presenta al nen i a l'hora amb la ma el protegeix. A l'esquerra la representació de la realitat del barri amb unes figures de treballadors i una semblança de cases d'autoconstrucció. A la dreta "el món nou". Un sol naixent dóna llum a tota l'escena, a on les mans dels diferents personatges es relacionen, volen simbolitzar que al compartir la vida, la fem nova i plena. Per acabar d'arrodonir-ho acompanyen l'escena els ocells, les plantes i les flors que són fruit d’aquest esclat de llum.” (seguir llegint)