dissabte, d’abril 18, 2015

Material pel voluntariat de Lestonnac

Des de la Companyia de Maria em van demanar el disseny dels materials pel voluntariat d'estiu d'enguany. El tema de fons era com trobar un lema que donés continuitat a la pasqua jove de Bordeus ("Da el paso") i oferir uns materials que, a part de suscitar als joves a apuntar-s'hi, poguessin fer servei a la tasca pastoral. He optat pel lema "Sal de tu tierra", perquè es pot entendre com un segon pas de la pasqua i perquè enllaça amb dos referències bíbliques que considero prou interessants:

"Un día el Señor dijo a Abram: Sal de tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Con tus descendientes formaré una gran nación; te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros." (Gn 12,1-9)

"Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal deja de ser salada, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve para nada" (Mt 5,13)

Pòster


Com a recurs, he fet un fons basat en la il·lustració de tot allò que pot arribar a representar un voluntariat d'estiu a Lestonnac: des de l'autocar, la motxilla o el carregador del mòbil a l'eucaristia o un clauer de la institució. És una manera de visualitzar el món complex, poliedre i plural del jove que s'hi apunta i, alhora, pot fer servei de cara a alguna presentació de grup ("Amb quins elements t'dentifiques i amb quins no?" etc). En definitiva, el material no és només un anunci de les activitats, sinó que esdevé alhora un material explícit d'evangelització adequat ("tunejat") a la realitat a la qual s'adreça.

Flyer. Cara exterior