divendres, de maig 20, 2011

La com-passió com a mística política

"Qui confessa a Déu en el sentit de Jesús compta amb que el seu propi interés preconcebut es veurà lesionat per la dissort dels altres" (METZ, J.B. "Memoria Passionis". Sal Terrae. Santander 2007)

... o, com diu el Ferran Manresa sj... "cal patir una mica per entendre el cristianisme, si no, és el reducte del meu pensament passat pel sedàs de la raó"