dissabte, de desembre 10, 2011

IIconografies bíbliques tridimensionals del Nadal

Com a professor de l'assignatura "Recursos per a l'Animació Bíblica" que imparteixo a l'ISCREB, m'he adonat que calia vincular l'assignatura al quotidià de la vida eclesial, de forma que els continguts i les reflexions sobre la matèria puguin revertir i crear sinèrgia amb els agents d'evangelització. Per altra banda, aquesta disposició de diàleg em permet treballar la competència d'interacció amb el medi físic, la competència social i ciutadana i la competència artística i cultural a partir de l'aprenentatge basat en projectes. En propers edicions del curs, si és que això es dóna d'aquí a dos anys, ja tinc aparaulat amb el professor Javier Velasco algun tipus de relació amb l'animació bíblica de la diòcesi però, en el curs present, he proposat als alumnes treballar l'animació bíblica a partir de la creació d'objectes tridimensionals que seran exposats en l'Espai Von Balthasar, al CCU (Centre Cristià dels Universitaris), al C/ Villarroel 81 (baixos), el proper dilluns 19 de desembre a les 19:00h. Vagi, doncs, per endavant la meva invitació a participar de la presentació d'aquests objectes que pretenen ser una "icona 3D" arran de la pregària dels textos bíblics d'Advent i Nadal proposats per la litúrgia d'aquestes dies.