dimarts, de desembre 06, 2011

Il·lustracions d'Oliver Bonjoch a l'aula

Una de les dinàmiques que proposo als meus alumnes d'ESO i batxillerat, per tal de tractar la competència digital, és respondre als exercicis que proposo al blog e-deuk, on vaig penjo posts relacionats amb les matèries que imparteixo (Religió, Ètica i Dibuix Tècnic). 

Un dels posts que m'ha estat de més ajuda de cara a tractar el tema del cristianisme primitiu a quart de l'ESO ha estat el de Domus Ecclesiae, que he elaborat arran de la il·lustració del Dr. Oliver Bonjoch i que he pogut trobar en el seu blog d'il·lustrador. 

En aquesta imatge l'autor comenta: "Vaig imaginar com hauria pogut ser l’accés a una parròquia cristiana de Roma al segle III, quan el cristianisme no estava oficialment permès, però sí tolerat durant llargs períodes. Llavors, les comunitats cristianes es reunien en locals que havien estat botigues o magatzems, i que les fonts anomenen Domus Ecclesiae, que vol dir “la casa d’assemblees".
En el dibuix es veu com els cristians es troben sota el pòrtic d’un bloc d’habitatges, a la porta del seu local, en un carrer típic de la Roma imperial. Als pilars d’aquest pòrtic hi ha graffitis que mostren els primers símbols cristians: el peix, el crismó, l’àncora i l’anagrama de Jesús, per a identificar la proximitat d’una domus ecclesiae". 

La il·lustració ha estat l'excusa perfecta per poder parlar de la simbologia primitiva del cristianisme (el significat del Crismó, l'IHS o del peix), així com desmitificar i aprofundir en què és una església i quin significat té l'espai sagrat en el cristianisme.