dissabte, de març 03, 2012

Consells Salomònics, vers una nova forma d'ensenyar teologia

Aquest any, arran de l'estrena de la tasca docent a l'ISCREB, l'IREL i el CEP, m'he adonat que costa molt vèncer les inèrcies que es dónen en els estudiants de teologia dels instituts superiors de ciències religioses. Hi ha una forta tendència dels alumnes a "sortir del pas" de l'assignatura sense que aquesta sigui una oportunitat, un kairos, per sortir al pas de l'Evangeli, és a dir, sense una implicació de la persona en allò que estudien, sense una perspectiva testimonial. Més que teòlegs, a vegades formem "maquinetes de fer crèdits", és a dir, gent capacitada per fer exàmens o treballets que s'acaben reduint a un "copy-paste" d'algun llibre recomanat en l'assignatura, i això no és el que cal avui en dia, ni de lluny. Per altra banda, l'edat dels alumnes i la poca formació pedagògica dels professors (tot i que poden ser uns molt bons  investigadors) tampoc ajuda a canviar aquesta perspectiva excessivament intel·lectualista o academicista, fet que no és d'estranyar en un discurs eclesial que també peca per excés en una comunicació que prima els continguts però que a voltes no té en compte el fons o la forma (el "ground"). Cal una nova forma d'ensenyar teologia que, sense rebaixar ni treure una coma dels continguts doctrinals, resulti significativa (Ausbel... us sóna?) i alimenti la fe tant dels alumnes com de la comunitat eclesial.

Per tal de superar aquests impediments i limitacions, em vaig proposar plantejar les assignatures "Recursos per a l'Animació Bíblica" i "Mitjans de Comunicació Social i Pastoral" a partir de la metodologia basada en projectes, és a dir, que l'alumne aprengui a mesura que fa quelcom, a partir d'un projecte. En la primera assignatura vaig plantejar als alumnes tres projectes: 1) Proposar una homilia en format de "post" pel blog "La homilia del Marc" que, posteriorment, va ser corregida per l'autor del blog. 2) Realitzar una Icona Bíblica Tridimensional de temàtica Nadalenca per exposar-ho a l'espai Von Balthasar, 3) Realitzar un web site de temàtica bíblica pensant en un públic determinat. Aquestes activitats afavorien la implementació i el diàleg dels continguts de l'assignatura a la realitat pastoral. Totes les activitats es van dur a terme malgrat les resistències d'alguns estudiants que, amb l'excusa que "no havien estat educats per aquesta mena de tasques", menystenien qualsevol tipus d'ensenyament que no sigui tradicional (llegeixi's "classe magistral"). Us recomano visitar el web site "Consells Salomònics" que van realitzar els alumnes. No n'hi ha per llençar coets, però va sortir una web prou digna per tractar el llibre de Proverbis en grup.

Per la segona assignatura que estic duent a terme a l'IREL, he proposat als alumnes un treball de síntesi en el qual han de crear un "producte pastoral" relacionant un aspecte transversal de tota bona pastoral (Formació, Vocació, Pregària, Servei, Acompanyament i Celebració) amb els Mitjans de Comunicació Social i, a més a més, aquest ha de tenir relació amb la realitat pastoral del Bisbat de Lleida. Caldrà vèncer resistències, com sempre, però crec que arribarem a oferir un bon servei a l'Església local.