dilluns, d’octubre 10, 2016

El patrimoni arquitectònic a la "BCNcupodemita", pura dinamita ideològica.

Ahir va sortir a la premsa una vinyeta del Fer en la qual es comparava l'skyline de la Barcelona actual amb un nou skyline titulat "BCN-CUP" on només hi apareixen els perfils de blocs d'habitatges. Crec que és força significatiu el canvi i apunta a un reduccionisme cultural propi de l'esquerra.


Els gratacels són d'hotels o de grans empreses? Ui, símbols de dominació i opressió neoliberal!... no ens agraden... fora!
Els campanars pertanyen a les esglésies? Ui, símbols de obscurantisme i intolerància!...  no ens agraden... fora!
Els monuments són de personatges històrics? Ui, la història sempre l'han escrit els vencedors!... no ens agraden... fora!


En definitiva, si seguim així, la pobresa cultural fruit de reduccionismes ideològics és més que evident. Em sembla molt bé que hi hagin diferents lectures del patrimoni perquè forma part d'una societat plural, però imposar només una lectura determinada o, fins i tot suprimir el patrimoni, crec que és un error. Ja posats,  ens podríem "petar" la muralla romana, que formava part d'un sistema expansiu imperialista; o "passar" de la trama de l'Eixample del Cerdà, que va venir imposada pel govern centralista, etc, etc...

(Motius? l'IBI a la "Mona-de-pasqua" Sagrada Família, la iniciativa per enretirar l'estàtua de Colom, etc)