divendres, de gener 25, 2013

Comptant faves


“Això són faves comptades” diu el refrany, però, quan volem comptar les faves de la “pastoral” (podeu traduir-ho per “acció evangelitzadora”) dels centres educatius, quins criteris emprem? Això és el que es va plantejar Kristau Eskola ja fa més d’un any i va donar lloc a un Estudi sobre la Identitat Evangelitzadora (EIE en endavant) dels centres confessionals de la comunitat basca. A resultes dels bons resultats i de la practicitat de l’eina que van dissenyar, després de presentar l’eina a Barcelona (notícia) ara s’està duent a terme a casa nostra l’EIE de la mà de la FECC (Fundació Escola Cristiana de Catalunya) i, gràcies a la confiança donada, tinc la sort de coordinar-lo des de fa un mes.

De moment hi ha més d’una seixantena llarga de centres inscrits, fet que ja iguala o supera el nombre de centres que van participar en l’EIE al País Basc, i restem a l’espera que algun altre centre s’hi animi, tot i que, com sol passar, es dóna la problemàtica de “tants carismes, tants barrets”. Així i tot, si aconseguim alguna mena de compatibilitat entre “les faves” de l’EIE i “les faves” (és a dir, els indicadors) de les institucions educatives vinculades a grans congregacions, el resultat de l’estudi serà notablement significatiu. Si tot va seguint el procés marcat, els resultats de l’EIE permetran dotar a l’escola cristiana catalana d’un mapa situacional molt complert i nous vectors força per a l’acció evangelitzadora de les nostres escoles per als propers anys. Val la pena!