dilluns, de març 11, 2013

Dissenyant un retaule per Sant Joan Baptista (4): Proposta de fusió i síntesi.


En tot procés de disseny arriba un moment en el que cal per un moviment de reducció, és a dir, de condensació i síntesi. Aquest és l’estat actual del disseny del retaule per la Parròquia de Sant Joan Baptista, que recull els elements exposats fins ara (veure proposta 1proposta 2 i proposta 3).
En aquest cas s’ha optat per descompondre la segona proposta i fer-la similar a la proposta tercera, és a dir, passar d’un únic monòlit a diferents plafons de fusta que incorporen la teologia de la segona proposta (divisió horitzontal dels plafons en terra-cel, elements simbòlics de la figura de Joan Baptista, esquema trinitari referent a la teofania del baptisme, etc) (seguir llegint)