diumenge, de març 17, 2013

EIE. Tot allò que no s'avalua es devalua. Vers una "pastoral educativa d'escala"

El passat divendres ens vam trobar dos representants de la FECC i dos més de Kristau Eskola al Centro Pignatelli de Saragossa, per allò que cau a mig camí entre Donostia i Barcelona, de cara a revisar l'eina que emprarem per l'Estudi d'Identitat Evangelitzadora (EIE) (del qual ja en vaig parlar aquí) i comentar el procés que anem seguint.

Durant la trobada vaig apuntar algunes frases de Mikel Ormazábal que no tenen perdició, per exemple "cacareamos mucho y hacemos poco", en referència que l'EIE desemmascara les mediocritats (per qui les vulgui veure) o bé, com deia Sant Francesc de Sales, "más se logra con una gota de miel que con mil de vinagre", en el sentit que cal enfocar l'EIE no com quelcom fiscalitzador sinó en clau positiva. l'EIE és una oportunitat per calibrar la pastoral dels centres educatius, generar nous reptes i treballar en xarxa. 

Encabat, en Jaume Tatay sj ens va convidar a fer un café i, tot comentant el projecte que duem entre mans, recordava el que diuen els economistes: "Tot allò que no s'avalua es devalua". Té raó, per això crec que, a la llarga, cal plantejar alguna mena d'estructura que vetlli per la qualitat de la pastoral educativa. Si les "grans marques educatives" es plantegen temes del que s'anomena "economia d'escala" per què no s'aplica també una "pastoral d'escala" per als centres educatius (començant, per exemple, en els criteris de contractació per part dels Recursos Humans)?.